Kvalitāte

Marine Systems prioritāte ir augsta produktu un pakalpojumu kvalitāte un klientu intereses

Uzņēmuma politika ir vērtību radīšana, izmantojot mūsdienīgas iekārtas un augsti kvalificētu darbaspēku. Līdz ar to, iesaistot nelielu darbinieku skaitu iespējams, saražot lielu apjomu kvalitatīvas produkcijas.

Uzņēmuma produkcijas augsto kvalitāti apliecina daudzi tam izsniegtie sertifikāti.

Garantija un pēc-garantijas apkope visiem ražojumiem un pakalpojumiem nodrošināta.

Sertifikāti

LVS EN 1090-2:2018 (EXC3)

Izgatavotās tērauda un alumīnija konstrukcijas ir jāmarķē ar CE zīmi, kas apliecina to atbilstību ES prasībām. Šis sertifikāts dod tiesības SIA Marine Systems veikt šādus marķējumus un apstiprina uzņēmuma speciālistu spēju
veikt pilnvērtīgu kvalitātes kontroli.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sertifikāts apliecina uzņēmuma spēju nodrošināt produkcijas kvalitāti. Tas tiek darīts, uzturot kvalitātes vadības sistēmu un periodiski veicot neatkarīgu auditoru pārbaudi.

ISO 45001:2018

ISO 45001: 2018 ir arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas standarts. Tā esamība nozīmē, ka uzņēmums rūpējas par saviem  darbiniekiem, nodrošinot sistēmu, kas būtiski samazina traumu gūšanas iespēju darbavietās un veido drošus darba apstākļus

ISO 14001:2015

Sertifikāts apliecina, ka uzņēmums ir izstrādājis savu vides politiku ar skaidri definētiem mērķiem, rīcības programmu ar noteiktu vadības struktūru. Uzņēmuma vides politika regulāri jāpārskata un jāauditē, kā arī jānodrošina atbilstošas darbinieku apmācības.

RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING

Šis sertifikāts dod tiesības ražot metāla konstrukcijas kuģu būvniecības nozarei Krievijas Federācijā. Reģistrs atzīsts Marine Systems kā atbildīgu ražotāju, kas pilda visas Krievijas reģistra prasības.

ISO 3834-2:2006

Viens no EN ISO 3834 uzdevumiem ir noteikt prasības metināšanas jomā. Šis ir apliecinājums, ka uzņēmumā tiek ievērotas normatīvu un likumdošanas prasības

Radušies jautājumi par pakalpojumu vai vēlaties saņemt piedāvājumu?

  Rakstiet mums!

SIA Marine Systems nodrošina izgatavoto detaļu un konstrukciju piegādi!

SIA Marine Systems nodrošina izgatavoto detaļu un konstrukciju piegādi!

Piedāvājam arī mūsu ražoto konstrukciju drošu un pareizu uzstādīšanu!

Piedāvājam arī mūsu ražoto konstrukciju drošu un pareizu uzstādīšanu!

Pieejama arī garantija un pēc-garantijas apkope visām mūsu piegādātajām ierīcēm.

Pieejama arī garantija un pēc-garantijas apkope visām mūsu piegādātajām ierīcēm.